Podanie w sprawie pracy

O tym, że CV jest kluczowym dokumentem w procesie rekrutacji, wie każdy, kto szuka pracy. Wymieniamy tam które jest nasze wykształcenie, doświadczenie w pracy, przebyte kursy czy zainteresowania. Ktoś analizujący dokładnie podobny dokument powoli poznaje osobę autora, która się pod nim ukrywa. Niemniej, chcąc zdobyć bardziej istotne informacje na jej temat, konieczny będzie tu list motywacyjny. Z niego podmiot rekrutujący może dowiedzieć się dużo więcej, poznając bliżej kandydata na określone stanowisko. Również następnego pisma związanego z procesem rekrutacyjnym, nie można lekceważyć poruszając ten temat. W grę wchodzi podanie w sprawie pracy. Taki dokument sporządza się przykładowo w przypadku, kiedy nie widzimy na żadnej stronie www czy w gazecie ogłoszenia o naborze w wybranej firmie, ale bardzo chcemy znaleźć tam zatrudnienie. Pismo takie jest to prośbą skierowaną do pracodawcy lub osoby, zajmującej się rekrutacją o wzięcie pod uwagę naszej kandydatury. Jest to pismo krótkie, zawierające kluczowe dane osobowe, datę, miejsce, a także określenie firmy, w której chcemy pracować. Nie można też pominąć zwrotu grzecznościowego, a potem jest już tylko treść z prośbą o przyjęcie i związaną z tym niedługą , indywidualną motywacją.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.